หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ตามที่มีการเปลี่ยนกรรมการยกชุดนั้นกรรมการเดิมจะไปทำอะไรต่อ

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 พ.ค. 2015 14:17
โดย admin
เรียน ir/ceo

ตามที่มีการเปลี่ยนกรรมการยกชุดนั้น ไม่ทราบกรรมการชุดเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นจะไปทำอะไรต่อ
ไปบริหารบริษัท ct hongkong ที่ตั้งใหม่หรือไม่ บริษัทนั้นทำอะไร และใครถือหุ้น
แล้วธุรกิจ city steel จะย้ายไปบริษัทใหม่ด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ

ผถห

Re: ตามที่มีการเปลี่ยนกรรมการยกชุดนั้นกรรมการเดิมจะไปทำอะไรต

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 พ.ค. 2015 14:18
โดย admin
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ขอตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นดังนี้นะคะ
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร และนโยบายขององค์กรในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กรรมการชุดเดิมจะยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกรรมการชุดใหม่ต่อไปค่ะ ตามที่ได้มีการรายงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. สำหรับ CT Universal Company Limited นั้นได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม สินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในอนาคตค่ะ โดย บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ CT Universal Company Limited

3. สำหรับการย้ายธุรกิจไปบริษัทใหม่นั้น เนื่องจากในปัจจุบัน CITY มีสถานะเป็น Holding Company ที่มีการลงทุนในบริษัทย่อยอยู่แล้ว การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จึงถือเป็นการเพิ่มบริษัทอีกแห่งหนึ่งเข้ามาในกลุ่มของ CITY เท่านั้น ไม่มีการย้ายธุรกิจแต่อย่างใดค่ะ

ด้วยความนับถือ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)